Home Bestilling Om Healing Om Heidi Links  
 
 

Hva er healing?

Healing er en dyptgripende behandlingsform, og minner om Terapeutisk berøring som blir brukt på flere sykehus til blandt annet kreftpasienter. Metoden kan variere fra terapeut til terapeut, men de fleste benytter forsiktig berøring på forskjellige steder på kroppen. Klienten beholder tøyet på, og de fleste merker en behagelig avspenning, ro og fred. Healing kan virke smertelindrende og den kan løse opp blokkeringer i kropp og sinn. Mange opplever å få en større innsikt i sin egen situasjon etter en slik behandling, og føler at de takler livet bedre.

Det Norske Healerforbundet

Healerforbundet har på sine websider www.healing.no samlet informasjon som du kanskje finner interessant. Følgende tekst er hentet derfra:

“Hva er healing og hva kan du forvente ved ved et besøk hos en healer?”

Healing er en del av det vi vil kalle legmannstradisjonen i Norge og andre land.

I tradisjonell medisin er det godt kjent at pasientene har tillit til og benytter seg av ”kloke koner/menn”, personer som kan stoppe blod eller som på andre måter kan utfylle eller hjelpe til der vanlig medisin kommer til kort.

Tilliten til disse menneskene ligger nettopp i at de er legmenn, de verken er eller gir seg ut for å være noe annet.

En healer tror på en kraft som er større enn seg selv. De ser på mennesket som en helhet, hvor kropp, sjel og sinn er integrert i en energikropp.

Medisinsk kunnskap, ofte omtalt som symptomfokusering, er for mange healere mer en ulempe enn en fordel.

Healeren behandler ikke sykdommer eller symptomer, og det er derfor uvesentlig hvilke sykdommer eller plager klienten lider av. Ved å kanalisere den universelle kraften over til klienten, gis denne muligheten til å helbrede seg selv.

Den enkelte healer har en medfødt evne eller et talent det ikke er mulig å lære. Det kan til en viss grad videreutvikles, men det kan ikke læres.

Det Norske Healerforbundet har erkjent dette, og har derfor heller ingen krav til sine medlemmer om en bestemt ”utdannelse” innen healing.

Vi sammenligner dette talentet med andre talenter for eksempel en god sangstemme, der vi mener at det bør være opp til den enkelte om de ønsker å utvikle denne stemmen innen opera, pop eller visesang.

Vi oppmuntrer og oppfordrer våre medlemmer til å videreutdanne seg, men vi anbefaler ikke en bestemt retning eller utdannelse innen healing.

Eksempelvis arrangerer vår avdeling på Østlandet nå et kurs i regi av The Spritual Healers Organisation i Storbritannia, som kvalifiserer til medlemskap i dette forbundet.

Derfor har vi også valgt å stole på :

1) Healeren selv, når vedkommende skriftlig bekrefter å ha slike evner 2) Klientene, som har opplevd evnene i praksis.

Siden ingen healere arbeider likt, er det også vanskelig i generalisere når det gjelder hvilke forventninger en klient skal ha til en healing.

Mange healere ønsker ikke å vite noe om klienten eller dennes problemer på forhånd. Dette fordi de ønsker å ”kjenne” på energiene og selv danne seg en oppfatning av klienten uten å være forutinntatt. Andre snakker med klienten først, og hører litt om situasjonen på forhånd. Uansett skal DNH’s healere informere klienten på forhånd om hva som foregår under healingen og hva det koster.

De fleste healere bruker en benk hvor klienten legger seg ned. De får gjerne et teppe over seg, noen bruker musikk etc. og hensikten er å få klienten til å slappe av.

Så bruker healeren hendene nær og/eller på kroppen. Klienten kan føle varme eller kulde, noen kan se farger eller ha emosjonelle opplevelser.

Det er ikke essensielt at klienten verken tror på healing eller føler noe spesielt under healingen.

(I denne forbindelse kan nevnes av enkelte healere også behandler dyr.)

Det at en healer arbeider med mange klienter, at klientene kommer tilbake og at de anbefaler healeren til andre, er i seg selv en erkjennelse av at klienten har opplevd ”noe” som han eller hun finner verdifullt. Vi presiserer at det ikke er påvist noen som helst skadelige bivirkninger av healing.

Våre medlemmer har forpliktet seg til å overholde DNH’s etiske regler.

Alle våre healere som ønsker godkjennelse må gjennomgå et kurs i disse etiske retningslinjene, og forplikter seg til å etterleve dem.

Dermed ivaretar vi klientenes behov for å beskytte seg mot useriøse utøvere.

Å stille strenge krav til utdannelse innen forskjellige fag strider mot den tradisjonelle legmannstradisjonen. En healer er et ”naturbarn” med gitte evner og også gitte forutsetninger for å bruke dem.

Mange healere tror også at eventuelt misbruk av kreftene vil føre til tap av evnene.

Det finnes mange gode beskrivelser av hva healing er. Vi viser til artikkelen publisert i Helsehåndboka 2002, som vi synes gir en god beskrivelse av hva healing er. Les artikkelen.

Det Norske Healerforbundet

August 2005

 
     
  Copyright 2007 © Alex Pezeshkmehr, alexpez76@gmail.com All rights reserved.
Frontal picture by Anne Romslo, www.anneromslo.com